Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 р., замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – споживач або суб’єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об’єкта будівництва з подальшим його приєднанням до системи централізованого водопостачання та водовідведення має отримати технічні умови.

Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водопостачання та водовідведення.

Замовник, який має намір здійснити будівництво, реконструкцію об’єкту, заміну вуличних амортизованих водопровідних вводів та ділянок каналізаційних мереж з подальшим приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення, має отримати технічні умови на виконання даних робіт в КП «Червоноградводоканал» (виробничо-технічний відділ).

Виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску.

Забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньо будинкових мереж або до мереж споживачів). Виконання технічних умов є обов’язковим при розробленні проектів на об’єкти будівництва.

Для одержання технічних умов споживач подає виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення такі документи:

заяву;

опитувальний лист;

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території - в масштабі 1 : 500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);

копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив’язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;

копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов’язку щодо їх отримання);

розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об’єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проектної організації та замовника;

у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.

Калькуляція  вартості робіт

 по виготовленню та видачі технічних умов з підключення

до централізованих водопровідно-каналізаційних мереж

для юридичних та фізичних осіб

(Наказ №28-в від 1.01.2024 р.)

№п\п

Складові вартості робіт

Грн..

1.

Прямі витрати:

861,42

1.1.

заробітна плата

706,09

1.2.

нарахування на з/п

155,34

2.

Загально-виробничі витрати

169,45

3.

Адміністративні витрати

57,46

 

РАЗОМ

1 088,33

 

ПДВ

217,67

 

Ціна з ПДВ

1 306,00

*У разі виготовлення технічних умов з підключення тільки до системи централізованого водопостачання або тільки до системи централізованого водовідведення вартість робіт складатиме 653,00 грн.

 

Директору КП «Червоноградводоканал»

Солдату В.Б.

_____________________________

(найменування юридичної особи,

_____________________________

підприємства, ФОП)

_____________________________

(адреса місця реєстрації підприємства,

_____________________________

юридичної особи, ФОП)

тел..:________________________

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати технічні умови на приєднання ________________________________________                                                       (повна назва об’єкта, адреса його місцезнаходження,   

________________________________________________________________________________

тип будівництва – капітальний ремонт, нове будівництво, реконструкція, розширення тощо)

до централізованих мереж водопостачання та водовідведення.

 

 

«____»___________20     р.                                                                                   ______________