Повідомлення про корегування тарифів

на послуги з централізованого водопостачання

 та централізованого водовідведення КП «Червоноградводоканал»

На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 КП «Червоноградводоканал» доводить до відома споживачів, що має намір провести корегування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

На сьогоднішній день, діють тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів, які були встановлені Рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 26.08.2021 р. №116, а саме:

  • централізоване водопостачання – 16,37 грн/м³ з ПДВ;
  • централізоване водовідведення – 14,20 грн/м³ з ПДВ.

Актуальність перегляду діючих тарифів обумовлена наступними об’єктивними причинами:

1) зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2481 грн з грудня 2021 року) та рівня мінімальної заробітної плати (з 1 грудня 2021 р. – 6500 грн) відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Витрати на оплату праці зростуть на 5%;

2) зростанням витрат на електроенергію (на 77,0%).

У зв’язку з цим діючі на підприємстві тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.

З метою забезпечення стабільного та якісного виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виникла потреба в перегляді діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня.

Розрахунок тарифів був здійснений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869 з дотриманням вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» № 239 від 12.09.2018 р.

Розрахунковий (плановий) тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення складає:

  • централізоване водопостачання – 20,77 грн./м³ з ПДВ (+26,88% до діючого тарифу);
  • централізоване водовідведення – 16,26 грн./м³ з ПДВ (+14,51% до діючого тарифу).

Структура планового економічно обґрунтованого тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення наведена у таблиці:

 

№ з/п

Показник

Централізоване водопостачання,

грн/куб. м

Централізоване водовідведення, грн/куб. м

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

16,02

12,54

1.1

прямі матеріальні витрати,  зокрема:

7,95

3,56

1.1.1

покупна вода/ послуги сторонніх підприємств з очистки стоків

0,00

0,00

1.1.2

покупна вода у природному стані

0,00

0,00

1.1.3

електроенергія

7,06

3,37

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

0,90

0,19

1.2

прямі витрати на оплату праці

2,91

5,14

1.3

інші прямі витрати,  зокрема:

2,19

1,86

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,61

1,09

1.3.2

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із  наданням послуги

0,31

0,59

1.3.3

інші прямі витрати

1,27

0,18

1.4

загальновиробничі витрати

2,96

1,98

1.4.1

витрати на оплату праці

1,51

1,22

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,32

0,26

1.4.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

0,10

0,08

1.4.4

видатки, пов’язані зі сплатою податків та зборів

0,69

0,13

1.4.5

інші витрати

0,35

0,28

2

адміністративні витрати

1,01

0,79

2.1

витрати на оплату праці

0,74

0,58

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,16

0,12

2.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,0016

0,0012

2.4

інші витрати

0,11

0,09

3

Витрати на збут

0,29

0,22

3.1

витрати на оплату праці

0,21

0,17

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,05

0,04

3.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,0014

0,0011

3.4

інші витрати

0,02

0,02

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

17,31

13,55

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Планований прибуток

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток,  зокрема:

0,00

0,00

8.2.1

дивіденди

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

8.2.4

інше використання  прибутку

0,00

0,00

9

Тариф без ПДВ

17,31

13,55

10

Тариф з ПДВ

20,77

16,26

 

Зауваження і пропозиції щодо планових тарифів приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом 7 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: вул. Шевська, 1а, м. Червоноград, Львівської обл., e-mail: vodokanal@bis.net.ua (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).
 

Адміністрація КП «Червоноградводоканал».