Повідомлення КП «Червоноградводоканал»

про намір встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання

 та централізованого водовідведення на 2023 рік

На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 КП «Червоноградводоканал» доводить до відома споживачів, що має намір встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

На сьогоднішній день, діють тарифи з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів, які були встановлені Рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 21.12.2021 р. №189, а саме:

  • централізоване водопостачання – 20,77 грн/м³;
  • централізоване водовідведення – 16,26 грн/м³.

Актуальність перегляду діючих тарифів обумовлена наступними об’єктивними причинами:

1) зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2684 грн. з 1.12.2022 р.) та рівня мінімальної заробітної плати (6700 грн. з 1.10.2022 р.) відповідно до Закону №1928-ІХ від 02.12.2021 р. «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та Закону №2710-ІХ від 03.11.2022 р. «Про Державний бюджет України на 2023 рік». Витрати на оплату праці приведені у відповідність до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки. Витрати на оплату праці зростуть на 17,79% порівняно з діючим тарифом;

2) зростанням витрат на матеріальні ресурси на 23,56%;

3) зростанням витрат на паливо-мастильні матеріали на 146,24%;

4) зростанням амортизаційних відрахувань на 12,77%;

5) зростанням витрат, пов’язаних з сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів на 7,63%;

6) зростанням витрат на підкачку води ЦТП на 34,76%.

З метою забезпечення стабільного та якісного виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виникла потреба в перегляді діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня.

Розрахунок тарифів був здійснений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869 (в редакції Постанови КМУ від 03.04.2019 р. №291) з дотриманням вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» № 239 від 12.09.2018 р.

Розрахунковий (плановий) тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення складає:

  • централізоване водопостачання – 24,18 грн./м³ з ПДВ (+16,42% до діючого тарифу);
  • централізоване водовідведення – 19,45 грн./м³ з ПДВ (+19,62% до діючого тарифу).

Структура планового економічно обґрунтованого тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення на 2023 р. наведена у таблиці:

 

№ з/п

Показник

Централізоване водопостачання,

грн/куб. м

Централізоване водовідведення, грн/куб. м

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

18,92

15,22

1.1

прямі матеріальні витрати,  зокрема:

8,41

3,62

1.1.1

покупна вода/ послуги сторонніх підприємств з очистки стоків

0,00

0,00

1.1.2

покупна вода у природному стані

0,00

0,00

1.1.3

електроенергія

7,13

3,40

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

1,28

0,22

1.2

прямі витрати на оплату праці

3,79

6,57

1.3

інші прямі витрати,  зокрема:

3,06

2,23

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,79

1,37

1.3.2

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із  наданням послуги

0,48

0,59

1.3.3

інші прямі витрати

1,79

0,27

1.4

загальновиробничі витрати

3,66

2,80

1.4.1

витрати на оплату праці

1,93

1,57

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,41

0,33

1.4.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

0,11

0,09

1.4.4

видатки, пов’язані зі сплатою податків та зборів

0,62

0,32

1.4.5

інші витрати

0,59

0,48

2

адміністративні витрати

1,23

0,99

2.1

витрати на оплату праці

0,92

0,74

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,20

0,16

2.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,0014

0,0012

2.4

інші витрати

0,12

0,09

3

Витрати на збут

0,00

0,00

3.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,00

0,00

3.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,00

0,00

3.4

інші витрати

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

20,15

16,21

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Планований прибуток

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток,  зокрема:

0,00

0,00

8.2.1

дивіденди

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

8.2.4

інше використання  прибутку

0,00

0,00

9

Тариф без ПДВ

20,15

16,21

10

Тариф з ПДВ

24,18

19,45

 

Зауваження і пропозиції щодо планових тарифів на 2023 рік від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: вул. Шевська, 1а, м. Червоноград, Львівської обл., e-mail: vodokanal@bis.net.ua (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).
 

Адміністрація КП «Червоноградводоканал».