ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

___________

м.Червоноград

№________

 

Про встановлення тарифiв КП «Червоноградводоканал»

на централізоване водопостачання  та централізоване

водовiдведення структурою

 

             Керуючись  ст. 28 Закону України  №280/97-ВР від 21.05.1997р. «Про мiсцеве самоврядування в Українi»,  Законом України вiд 09.11.2017р. № 2189-VIII «Про житлово - комунальнi послуги», Законом України № 2918-ІІІ від 10.01.2002р. «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Порядком формування тарифiв на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення», затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд 12.09.2018р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги, поданих для їх встановлення», Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України від 05.06.2018р. № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір змiни цiн/тарифiв на комунальнi послуги з обґрунтуванням такої необхiдностi», враховуючи заяву КП «Червоноградводоканал» від 04.06.2021р. № 512, виконавчий комiтет  Червоноградської мiської ради

 

ВИРIШИВ:

 

1.Встановити комунальному пiдприємству «Червоноградводоканал»:

1.1. тарифи на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення згідно додатку № 1;

1.2. структуру тарифу  на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення згiдно додатку № 2.

2.   На   виконання   ст.10   Закону   України    «Про   житлово - комунальнi   послуги» КП «Червоноградводоканал» у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у дію, повідомляє про це споживачів, з посиланням на дане рішення.

3 Рішення  виконавчого  комітету  Червоноградської  міської  ради  від 18.06.2020 р. № 84 «Про встановлення тарифів КП «Червоноградводоканал» на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення із структурою», вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Балка Д.I.

 

 

Мiський голова                                         Андрій    ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                          Дмитро  БАЛКО

 

Керуючий справами виконавчого комітету                              Георгій ТИМЧИШИН

 

Начальник  юридичного відділу                                                Віталій   ЦЮПА

 

Начальник   управління ЖКГ                                                     Андрій   ДУМИЧ

                                                                                  

                                                            

 

 

                                                         Додаток  № 

                                       до рiшення виконавчого комітету   

                                                     Червоноградської мiської  ради                     

                                    від ______________    № _____

 

Тарифи  КП «Червоноградводоканал»

на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення

 

Одиниця

вимiру

Централізоване водопостачання

Централізоване водовiдведення

Тариф на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення

грн/м3

(з ПДВ)

16,37

14,20

 

 

 

 

 

                                     

Керуючий справами 

виконавчого комiтету                                                     Георгій   ТИМЧИШИН

 

 

                                                                                                                                   Додаток 2

                                                                                                                                   до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                  Червоноградської міської ради

                                                                                                                                  від_____________ № _______

 

Структура тарифу КП «Червоноградводоканал»   на

централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Показник

Централізоване водопостачання,

грн/куб. м

Централізоване водовідведення, грн/куб. м

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

12,46

10,81

1.1

прямі матеріальні витрати,  зокрема:

4,88

2,10

1.1.1

покупна вода/ послуги сторонніх підприємств з очистки стоків

0,00

0,00

1.1.2

покупна вода у природному стані

0,00

0,00

1.1.3

електроенергія

3,99

1,90

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

0,90

0,19

1.2

прямі витрати на оплату праці

2,78

4,90

1.3

інші прямі витрати,  зокрема:

2,16

1,81

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,58

1,04

1.3.2

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із  наданням послуги

0,31

0,59

1.3.3

інші прямі витрати

1,27

0,18

1.4

загальновиробничі витрати

2,65

2,01

1.4.1

витрати на оплату праці

1,37

1,23

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,29

0,26

1.4.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

0,10

0,09

1.4.4

видатки, пов’язані зі сплатою податків та зборів

0,55

0,14

1.4.5

інші витрати

0,33

0,30

2

адміністративні витрати

0,92

0,79

2.1

витрати на оплату праці

0,67

0,58

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,14

0,12

2.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,0015

0,0013

2.4

інші витрати

0,10

0,09

3

Витрати на збут

0,26

0,22

3.1

витрати на оплату праці

0,20

0,17

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,04

0,04

3.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,0013

0,0011

3.4

інші витрати

0,02

0,02

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

13,64

11,83

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Планований прибуток

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток,  зокрема:

0,00

0,00

8.2.1

дивіденди

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

8.2.4

інше використання  прибутку

0,00

0,00

9

Тариф без ПДВ

13,64

11,83

10

Тариф з ПДВ

16,37

14,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комiтету                                               Георгій    ТИМЧИШИН