7.12.2017 р.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я :

               КП «Червоноградводоканал»  повідомляє, що  у відповідності до рішення виконавчого комітету  Червоноградської міської ради  від 30.11.2017 р за № 210  встановлено  тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення , тарифи  на послуги  з централізованого постачання холодної води , водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем).

 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

                                                       Р І  Ш Е Н Н Я

 

30.11.2017р.                                                                                       № 210

                                      м. Червоноград

 

 

Про   встановлення   тарифів    КП  ″Червоноградводоканал″

на   централізоване  водопостачання   та  водовідведення,

послуги   з   централізованого   постачання     холодної

води,  водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових

систем) зі структурою

 

 

             Керуючись  ст. 28 Закону України  ″Про місцеве самоврядування в Україні″,  п. 7 розділу IV Закону України  ″Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання″, п. 6 ст. 32 Закону України ″Про житлово - комунальні послуги″ , рекомендаціями  Адміністративної колегії Львівського обласного  територіального відділення Антимонопольного комітету від 28.09.2017 р. № 13/09-31 ″Про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції″, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390 "Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово - комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад", враховуючи звернення КП ″Червоноградводоканал″  від 11.10.2017 р. № 886, виконавчий комітет  міської ради:

ВИРІШИВ:

 1. Встановити комунальному підприємству ″Червоноградводоканал″ Червоноградської міської ради :

1.1.  Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання  холодної  води,  водовідведення   (з використанням   внутрішньобудинкових систем) згідно додатку № 1.

1.2. Структуру тарифу КП ″Червоноградводоканал″ на централізоване водопостачання   та водовідведення  згідно додатку № 2.

1.3. Структуру тарифу КП ″Червоноградводоканал″ на  послуги з централізованого постачання  холодної  води,  водовідведення (з використанням  внутрішньобу-  будинкових)    систем   згідно додатку № 3.

2.   На виконання п. 6 ст. 32 Закону України ″Про житлово - комунальні послуги″ тарифи вводяться в дію після 15 днів з моменту оприлюднення інформації.

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Балка Д.І.

 

Міський голова                                                                                 А. І. Залівський

 

Додаток  № 1

 до рішення виконавчого комітету

 Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                              від 30.11.17р. № 210

Тарифи  КП ″Червоноградводоканал″

на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання  холодної  води,  водовідведення

(з використанням   внутрішньобудинкових систем)

 

Одиниця

виміру

Водо-

постачання

Водо-

відведення

Тариф на централізоване водопостачання   та водовідведення 

грн. за 1 м³ (з ПДВ)

7,85

6,19

 Тариф на послуги з централізованого постачання  холодної  води,  водовідведення

(з використанням   внутрішньобудинкових систем)

 

грн. за 1 м³ (з ПДВ)

8,28

6,53

                                     

Керуючий справами  виконавчого комітету                       Г.Р. Тимчишин

 

Додаток  № 2

 до рішення виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                 від  30.11.2017р.№ 210

Структура тарифу КП ″Червоноградводоканал″ на

централізоване водопостачання   та водовідведення

№ з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

19 317,018

5,6375

14 133,134

4,4765

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

7 183,200

2,0963

3 611,971

1,1440

1.1.1

електроенергія

6 231,870

1,8187

3 240,951

1,0265

1.1.2

витрати на реагенти

39,750

0,0116

27,600

0,0087

1.1.3

 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

911,600

1,1029

5 410,740

1,7138

1.2

прямі витрати на оплату праці

3 778,980

1,1029

5 410,740

1,7138

1.3.

інші прямі витрати, у т. ч.:

3 528,876

1,0299

2 011,163

0,6370

1.3.1.

відрахування на соціальні заходи

831,376

0,2426

1 190,363

0,3770

1.3.2

амортизаційні відрахування

945,200

0,2758

787,400

0,2494

1.3.3.

підкачка води сторонніми організаціями

1 746,400

0,5097

0,000

0,0000

1.3.4

та інші витрати

5,900

0,0017

33,400

0,0106

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

4 825,942

1,4084

3 099,260

0,9816

1.4.1.

витрати на оплату праці

2 391,608

0,6980

1 821,032

0,5768

1.4.2.

відрахування на соціальні заходи

526,154

0,1536

400,627

0,1269

1.4.3.

амортизаційні відрахування

59,800

0,0175

43,100

0,0137

1.4.4

витрати пов"язані зі сплатою податків,зборів,та інших передбачених законодавством  обов"язкових платежів

939,910

0,2726

229,080

0,0726

1.4.5.

інші витрати

914,470

0,2669

605,422

0,1918

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1 515,374

0,4422

1 138,040

0,3605

2.1.

витрати на оплату праці

1 089,596

0,3180

797,194

0,2525

2.2.

відрахування на соціальні заходи

239,711

0,0700

175,383

0,0556

2.3

амортизаційні відрахування

7,300

0,0021

5,100

0,0016

2.4.

інші витрати

178,767

0,0522

160,363

0,0508

3.

Витрати на збут , втому числі:

1 074,032

0,3130

783,494

0,2480

3.1

витрати на оплату праці

860,421

0,2511

629,519

0,1994

3.2.

відрахування на соціальні заходи

189,293

0,0552

138,494

0,0439

3.3

амортизаційні відрахування

11,900

0,0035

8,300

0,0026

3.4

інші витрати

12,419

0,0036

7,180

0,0022

4.

Інші операційні витрати

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5.

Фінансові витрати

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6.

Повна собівартість

21 906,424

6,3930

16 054,668

5,0850

7.

Розрахунковий прибуток

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8.

Сума компенсаційних витрат на електроенергію,податки

494,980

0,1445

227,360

0,0720

9

Вартість послуги на

централізоване водопостачання   та водовідведення

 

22 401,404

6,5400

16 282,028

5,1600

10

Тариф на

централізоване водопостачання   та водовідведення

грн/м3 (з ПДВ)

7,85

6,19

11

Обсяг реалізації, тис. м3

3 426,55

3 157,20

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету                       Г.Р. Тимчишин

 

Додаток  № 3

 до рішення виконавчого комітету

  Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                  від  30.11.2017р.№ 210

Структура тарифу КП ″Червоноградводоканал″  на  послуги з

централізованого постачання  холодної  води,  водовідведення

(з використанням  внутрішньобудинкових  систем)

№ з/п

Найменування показників

Послуга з централізованого постачання холодної води (з икористанням внутрішньобудинко-вих систем)

Послуга з централізованого водовідведення

 (з використанням внутрішньобудинко-вих систем)

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

12 811,678

5,6375

10 172,795

4,4765

1.1

прямі матеріальні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

інші прямі витрати

9 610,955

4,2291

7 941,999

3,4948

1.3

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

3 200,723

1,4084

2 230,796

0,9816

1.3.1

загальновиробничі витрати централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

3 200,723

1,4084

2 230,796

0,9816

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1 005,046

0,4422

819,142

0,2298

2.1

адміністративні витрати централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

1 005,046

0,4422

819,142

0,3605

3

Витрати на збут, у т. ч.:

1 543,530

0,6790

1 218,810

0,5360

3.1

витрати на збут з централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

712,330

0,3138

563,948

0,2480

3.2

витрати на оплату праці

400,000

0,1760

315,000

0,1386

3.3

відрахування на соціальні заходи

88,000

0,0387

69,300

0,0305

3.4

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.7

витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

241,742

0,1064

190,623

0,0839

3.8

інші витрати

101,458

0,0446

79,942

0,0350

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

15 360,254

6,7590

12 210,747

5,3730

7

Розрахунковий прибуток

328,287

0,1440

163,650

0,0720

8

Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

(з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом

15 688,541

6,9030

12 374,397

5,4450

9

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),  грн/м3 (з ПДВ)

8,28

6,53

10

Обсяг реалізації, тис. м3

2 272,60

2 272,50

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету                       Г.Р. Тимчишин